Thông báo

THÔNG BÁO: Ngưỡng điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy bằng hình thức xét kết quả học bạ đợt 1 năm 2016

Quyết định về việc phê duyệt điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy bằng hình thức xét kết quả điểm tổ hợp môn theo đề án tự chủ tuyển sinh đợt 1 năm 2016

THÔNG BÁO: Xét tuyển Đại học hệ chính quy nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2016

Tuyển sinh Đại học chính quy năm 2016 - Nguyện vọng bổ sung đợt 1

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy bằng hình thức xét điểm thi THPT Quốc gia

Quyết định về việc phê duyệt điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy bằng hình thức xét kết quả điểm tổ hợp môn trong kỳ thi THPT Quốc gia đợt 1 năm 2016

THÔNG BÁO: Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển đại học làm thủ tục xác nhận và nhập học

Thông báo: về việc hướng dẫn thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2016 làm thủ tục xác nhận và nhập học

THÔNG BÁO: Thông báo trúng tuyển bổ sung lớp đại học liên thông Dược K3

Thông báo trúng tuyển bổ sung lớp dược liên thông K3 sau khi phúc khảo