TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

TIN NỔI BẬT

Thông báo

Xem tất cả
10
2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ KHỐI NGÀNH KINH TẾ - LUẬT ĐỢT 1 NĂM 2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ KHỐI NGÀNH KINH TẾ - LUẬT ĐỢT 1 NĂM 2019
“Đại học Buôn Ma Thuột: với lượng sinh viên mỗi năm, đủ để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong tỉnh Đắk Lắk cũng như các tỉnh Tây Nguyên.“