Thông báo

THÔNG BÁO: Lịch tổ chức tuần sinh hoạt công dân năm 2016 - 2017

Lịch tuần sinh hoạt công dân của các lớp Y, Dược năm 2016 - 2017

THÔNG BÁO: Đăng ký chuyển cấp độ và ôn thi Anh văn Toeic chuẩn đầu ra

Đăng kí chuyển cấp độ và ôn thi Anh Văn Toeic quốc tế

THÔNG BÁO: Ngưỡng điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy bằng hình thức xét kết quả học bạ đợt 1 năm 2016

Quyết định về việc phê duyệt điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy bằng hình thức xét kết quả điểm tổ hợp môn theo đề án tự chủ tuyển sinh đợt 1 năm 2016