Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Buôn Ma Thuột trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2017 đã được phê duyệt.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC DƯỢC LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Buôn Ma Thuột trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh Đại học dược liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2017 đã được phê duyệt.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ CÁC NGÀNH SƯ PHẠM CỦA ĐẠI HỌC HUẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT

Xin trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ lần 1 năm 2017 tại trường Đại học Buôn Ma Thuột.

Thông báo: Điểm thi đầu vào lớp Dược liên thông K 3

Điểm thi đầu vào lớp Dược liên thông K3 - Trường Đại học Buôn Ma Thuột

THÔNG BÁO: Kế hoạch đào tạo và học phí học kỳ I năm học 2016 – 2017 lớp 15DLT02A, 15DLT02B

Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo Kế hoạch đào tạo và học phí học kỳ I năm học 2016 – 2017 lớp 15DLT02A, 15DLT02B

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT TỔ CHỨC LỄ MACCHABÉES

Ngày 14/01/2017 vừa qua, tập thể cán bộ giảng viên và sinh viên Trường Đại học Buôn Ma Thuột đã thành kính tổ chức Lễ Macchabée: Tri ân người hiến xác. Nghi Lễ được tổ chức tại Phòng thực hành Giải phẫu – Trường Đại học Buôn Ma Thuột.