Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Buôn Ma Thuột trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2017 đã được phê duyệt.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ CÁC NGÀNH SƯ PHẠM CỦA ĐẠI HỌC HUẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT

Xin trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ lần 1 năm 2017 tại trường Đại học Buôn Ma Thuột.

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BUỘC THÔI HỌC VÀ XÓA TÊN SINH VIÊN KHỎI DANH SÁCH LỚP

Căn cứ vào các quyết định và căn cứ vào biên bản họp số 05/BB-ĐHBMT ngày 10/03/2017 của Hội đồng kỷ luật Nhà trường về việc xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế đã buộc thôi học 26 sinh viên khỏi danh sách lớp.