Ban Giám Hiệu

478

Trường Đại học Buôn Ma Thuột được thành lập trên cơ sở thực hiện chủ trương của Chính phủ về chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề… Ở những vùng còn khó khăn như Tây Nguyên, thì việc thành lập loại hình trường đại học tư thục như Đại học Buôn Ma Thuột là sự cần thiết sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện sức khỏe, đời sống của người dân của tỉnh Đắk Lắk và vùng Tây Nguyên. Hiện nay, chỉ riêng tỉnh Đắk Lắk nhân lực y tế còn thiếu 1.550 người (tính ở mức thấp nhất), trong đó bác sĩ thiếu 400 người. Việc đào tạo ngành y đa khoa và dược sĩ trình độ đại học của nhà trường sẽ góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho các địa phương trong vùng Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Đắk Lắk