DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC

3813

I.   Thông tin tuyển sinh:

 • Tên ngành: Dược Học
 • Mã ngành: 7720201
 • Chỉ tiêu: - Xét tổ hợp điểm trong kỳ thi THPT QG: 175
                - Xét tổ hợp điểm trong Học bạ THTP: 175
   
 • Khối xét tuyển: Khối A00, khối B00 và khối D07
 • Hình thức xét tuyển: Xét điểm thi THPT Quốc gia hoặc Xét học bạ THPT
 • Chức danh khi tốt nghiệp: Dược sĩ đại học
 • Thời gian đào tạo: 5 năm
 • Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
 • Học phí: Học phí không thay đổi trong toàn khóa học.

                13.900.000 đồng/học kỳ (01 năm học gồm 02 học kỳ).

Đối tượng tuyển sinh:  Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; Có hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định và điểm xét tuyển đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn) theo từng đợt tuyển sinh.

 Phạm vi tuyển sinh:  Tuyển sinh trong toàn quốc.

II.  Hình thức xét tuyển:

Thực hiện đồng thời 2 phương thức tuyển sinh như sau:

Phương thức 1:  Xét tuyển điểm tổ hợp môn trong kỳ thi THTP Quốc gia

a. Điều kiện ĐKXT (Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) năm 2018:

- Ngưỡng điểm nhận hồ sơ ĐKXT năm 2018: Trường Đại học Buôn Ma Thuột sẽ thông báo công khai trên website của Trường và Cổng thông tin tuyển sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 19/07/2018

b. Điểm xét tuyển: Là tổng điểm thi tốt nghiệp 03 môn theo các tổ hợp quy định mà thí sinh đã lựa chọn để đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo quy định và được tính như sau:

- Điểm xét tuyển = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + Điểm ưu tiên, Trong đó:

+ ĐM1; ĐM2; ĐM3: Là kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia của 03 môn tương ứng trong tổ hợp xét tuyển.

+ Điểm ưu tiên (ƯT) = Điểm ƯT Đối tượng + Điểm ƯT Khu vực xác định theo quy định của Quy chế tuyển sinh năm 2018.

+ Điểm lệch của các tổ hợp xét tuyển là 0.

c.  Xét tuyển: 

 - Điểm trúng tuyển (Điểm chuẩn): Là điểm xét tuyển thấp nhất mà thí sinh được xét trúng tuyển cho ngành đào tạo theo từng đợt xét tuyển của năm tuyển sinh.

- Cách thức xét tuyển: Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành, nguyện vọng xét tuyển và điểm xét tuyển của thí sinh sẽ xét tuyển theo thứ tự điểm từ cao trở xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì được tính ưu tiên theo các tiêu chí phụ (đã được công bố trong đề án tuyển sinh đại học năm 2018).

c. Hồ sơ ĐKXT và lịch xét tuyển sinh theo phương thức xét điểm tổ hợp môn thi THPT Quốc gia.

- Hồ sơ ĐKXT đợt 1: Hồ sơ ĐKXT thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét tuyển đại học hệ chính quy bằng hình thức xét tuyển kết quả tổ hợp môn trong kỳ thi tốt nghiệp THTP Quốc gia (Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Tổ chức xét tuyển đợt 1 (Đợt chính):

+ Đăng ký xét tuyển: Thí sinh đồng thời đăng ký dự thi THPT Quốc gia và đăng ký xét tuyển đại học bằng Phiếu ĐKXT theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo của địa phương tại các điểm nhận hồ sơ ĐKXT (Trường THPT) từ ngày 01/04/2018 đến 20/04/2018.

+ Công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ (điểm sàn) trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trang thông tin điện tử của trường (Website: bmtu.edu.vn) trước ngày 19/07/2018.

- Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT:

+ Điều chỉnh trực tuyến từ 19/07/2018 đến 26/07/2018;

+ Điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT từ 19/7/2018 ngày 28/7/2018;

- Hội Đồng tuyển sinh công bố kết quả xét tuyển đợt 1: Trước 17h00 ngày 06/8/2018.

- Xét tuyển các đợt bổ sung: Trong trường hợp tuyển sinh đợt 1 chưa đủ chỉ tiêu, Nhà trường sẽ có thông báo chi tiết thông tin tuyển sinh các đợt  bổ sung.

 

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào điểm của tổ hợp môn trong học bạ THPT: 175 Chỉ tiêu ngành Dược học (Mã ngành 7720201).

a. Điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2018:

- Hạnh kiểm năm lớp 11 và lớp 12 loại khá trở lên;

- Ngưỡng điểm nhận hồ sơ ĐKXT: Điểm xét tuyển chưa cộng điểm ưu tiên ≥ 18 điểm

b.  Cách thức Xét tuyển kết quả học tập trong học bạ THTP:

Điểm xét tuyển: Là tổng điểm trung bình chung điểm của 03 môn trong 04 học kỳ năm lớp 11 và 12 trong học bạ THPT mà thí sinh đã lựa chọn theo tổ hợp môn để đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo quy định và được tính như sau:

Điểm xét tuyển (ĐXT) = TBM1 + TBM 2 + TBM 3 + Điểm ƯT.

Cách tính điểm trung bình chung môn học (TBM) của 04 học kỳ như sau:

+ TBM1; TBM2; TBM3: Là điểm trung bình chung của 04 học kỳ của môn tương ứng trong tổ hợp xét tuyển bằng học bạ THPT (Bao gồm học kỳ 1, 2 năm lớp 11 và học kỳ 1, 2 năm lớp 12)

+ TBM=(TBM _HKI Lớp 11 + TBM_HKII lớp 11 + TBM_HKI lớp 12 + TBM_ HKII Lớp 12)/4. (Hướng dẫn cách tính điểm theo ví dụ tại Đơn đăng ký xét tuyển bằng học bạ THPT)

+ Điểm ưu tiên (ƯT) = Điểm ƯT Đối tượng + Điểm ƯT Khu vực được xác định theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c. Xét tuyển:

- Điểm trúng tuyển (Điểm chuẩn): Là điểm xét tuyển thấp nhất mà thí sinh được xét trúng tuyển cho ngành đào tạo theo từng đợt xét tuyển của năm tuyển sinh.

- Cách thức xét tuyển: Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, điểm xét tuyển của thí sinh sẽ xét tuyển theo thứ tự thí sinh có điểm xét tuyển từ cao trở xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì được tính ưu tiên theo các tiêu chí phụ (Được công bố trong đề án tuyển sinh đại học năm 2018).

d. Hồ sơ ĐKXT và Lịch tuyển sinh xét điểm trong học bạ THPT:

- Hồ sơ ĐKXT bằng hình thức xét điểm tổ hợp môn trong học bạ THPT:

1. Đơn đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Buôn Ma Thuột (Thí sinh download mẫu đơn đăng ký xét tuyển từ Website: bmtu.edu.vn hoặc trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh trường ĐH Buôn Ma Thuột);

Mẫu đơn ĐKXT: http://bmtu.edu.vn/img/products/1DSdJ0f3/description/PHIEUDANGKYXETTUYEN.doc

2. Bản sao học bạ THPT;

3. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Sau khi có kết quả xét tuyển thí sinh trúng tuyển nộp bổ sung Học bạ gốc và bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (Hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2018).

- Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT về trường theo 1 trong 2 hình thức sau:

- Thí sinh ĐKXT nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng tuyển sinh của Nhà Trường.

- Thí sinh gửi hồ sơ ĐKXT bằng chuyển fax nhanh qua đường bưu điện.

- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT bằng phương thức xét điểm học bạ THPT:

- Xét tuyển Đợt 1: Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ trước năm 2017 trở về trước.

+ Nhận hồ sơ: Từ ngày 15/03/2018 đến 20/04/2018.

- Xét tuyển đợt 2: Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2018 trở về trước.

+ Nhận hồ sơ: Từ ngày 25/04/2018 đến 25/06/2018.

- Xét tuyển đợt 3: Nhận hồ sơ từ ngày 26/06/2018 đến 10/07/2018.

- Xét tuyển đợt 4: Nhận hồ sơ từ ngày 11/07/2018 đến 25/07/2018.

- Xét tuyển đợt 5: Nhận hồ sơ từ ngày 26/07/2018 đến 10/08/2018.

e. Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh Đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018;

f. Lệ phí ĐKXT: 30.000 đồng/hồ sơ ĐKXT

g. Địa chỉ liên hệ : Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Số 298 Hà Huy Tập, Phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 02623.986 6.88 - 02623.959 300 – 0935.696 689 - Website: www.bmtu.edu.vn