Giảng viên
This user account status is Approved
Thông tin chi tiết

This user has not added any information to their profile yet.

Cù Lê Nguyên
Giảng viên
Bộ môn Khoa học cơ bản
clnguyen@bmtu.edu.vn
Thạc sĩ Công nghệ sinh học

2008 - 2010: Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học, Đại học Khoa học Huế

2010 - 2012: Viện tài nguyên Môi trường và Công nghệ sinh học, Đại học Huế - Trợ lý nghiên cứu

2012 - 2014: Phòng thí nghiệm sinh học phân tử, Khoa Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Chonbuk, Iksan, Hàn Quốc - Nghiên cứu viên

2015 - Nay: Trường Đại học Buôn Ma Thuột - Giảng viên