Phó Trưởng phòng
This user account status is Approved
Thông tin chi tiết

This user has not added any information to their profile yet.

Đào Duy Hùng
Phó Trưởng phòng
Phòng Đào tạo
ddhung@bmtu.edu.vn
Thạc sĩ Quản lý giáo dục

2008 - 2012 Trường TC Tây Nguyên - Trưởng phòng Đào tạo

2012 -2014 Trường TC Tây Nguyên - Trưởng phòng Khảo thí

2014 - Nay Trường Đại học Buôn Ma Thuột - Phó Trưởng phòng Đào tạo