Giảng Viên
This user account status is Approved
Thông tin chi tiết

This user has not added any information to their profile yet.

Đỗ Văn Bình
Giảng Viên
Khoa Y
đvbinh@bmtu.edu.vn
Đại Học Viện Hàn Lâm Y Học Bun-Ga-ri, Tiến sĩ Khoa Y, Học Viện Quân Y

- 1980 - 1987: Học Viện Quân Y, Bác sĩ điều trị, Giảng Viên, Bộ môn truyền nhiễm

- 1987 - 1988: Mặt trận 479 Campuchia , Bác sĩ điều trị

- 1989 - 1991: Học Viện Quân Y, Bác sĩ điều trị, Giảng Viên, Bộ môn truyền nhiễm

- 1991 - 1996:  Học Viện Quân Y, Nghiên cứu sinh - Tiến sĩ

- 1997 - 2004:  Học Viện Quân Y, Bác sĩ điều trị, Giảng Viên, Bộ môn truyền nhiễm

- 2004 - 2005: Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Chuyên Gia y tế

- 2006 - 2015: Học Viện Quân Y, Chủ nhiệm bô môn điều dưỡng

- 1/9/2015 - nay: Trường ĐHBMT, Hiệu trưởng, Giảng Viên Khoa Y