Trưởng Bộ Môn truyền nhiễm
This user account status is Approved
Thông tin chi tiết

This user has not added any information to their profile yet.

Hồ Thị Lệ
Trưởng Bộ Môn truyền nhiễm
Khoa Y
htle@bmtu.edu.vn
Bác sĩ Nội Nhi Nhiễm - Trường ĐH Tây Nguyên, Bs Chuyên Khoa 1 - ĐH Y Dược TP HCM, Thạc sĩ Khoa Y - H

- 1985 - 1993: Trường ĐH Tây Nguyên, Giảng Viên

- 1993 - 2003: Trường ĐH Tây Nguyên, Giảng Viên, Phó Trưởng Bộ môn, Khoa Y Dược

- 2003 - 1/2017: Trường ĐH Tây Nguyên, Giảng Viên chính, Phó Trưởng Bộ môn, Khoa Y Dược, kiêm Bệnh Viện Trường ĐH Tây Nguyên, Trưởng Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp, Trưởng Khoa Nội Nhi Nhiễm

- 9/1/2017 - nay: Trường ĐH BMT, Trưởng Bộ Môn truyền nhiễm