Giảng viên
This user account status is Approved
Thông tin chi tiết

This user has not added any information to their profile yet.

Huỳnh Thị Thành
Giảng viên
Khoa Dược
htthanh@bmtu.edu.vn
Thạc sĩ Dược Học, ĐH Y Dược TPHCM

- 1980 - 1996: Công Ty Vidipha, Kiểm nghiệm viên

- 1996 - 2012: Trưởng Khoa vật lý đo lường kiểm nghiệm thuốc TPHCM

- 8/2012 - 8/2014: Trường CĐ Bách Việt, Giảng Viên KHoa Dược

- 1/1/2014 - nay; Trường Đại Học Buôn Ma Thuật, Giảng Viên KHoa Dược