Giám đốc TT Ngoại ngữ - Tin học
This user account status is Approved
Thông tin chi tiết

This user has not added any information to their profile yet.

Nguyễn Thị Hương
Giám đốc TT Ngoại ngữ - Tin học
Trung Tâm Ngoại ngữ - Tin học
nthuong@bmtu.edu.vn
Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

1986 - 2002 Trường Đại học Tây Nguyên - Giảng viên

2002 - 2007 Trường Đại học Tây Nguyên - Trưởng bộ môn Tiếng Anh

2007 - 2014 Trường Đại học Tây Nguyên - Trưởng khoa Ngoại ngữ

2016 - Nay Trường Đại học Buôn Ma Thuột - Giám đốc TT Tin học - Ngoại ngữ