Giảng viên
This user account status is Approved
Thông tin chi tiết

This user has not added any information to their profile yet.

Nguyễn Thị Lương
Giảng viên
Trung Tâm Ngoại ngữ - Tin học
ntluong@bmtu.edu.vn
Thạc sĩ Anh Văn

2008 - 2012: Giảng viên IELTS, TOEIC

2012 - 2013: Trường Đại học KHXH và Nhân văn : Giảng viên thỉnh giảng

2013 - 2015: Công ty CP Sado Group: Phiên dịch thương mại và kỹ thuật 

2015 - Nay: Trường Đại học Buôn Ma Thuột: Giảng viên