Nhân viên vệ sinh
This user account status is Approved
Thông tin chi tiết

This user has not added any information to their profile yet.

Nguyễn Thị Thơm
Nhân viên vệ sinh
Phòng Tổ chức - Hành chính
ntthom@bmtu.edu.vn
lao động phổ thông