Phó Trưởng Bộ Môn hóa sinh
This user account status is Approved
Thông tin chi tiết

This user has not added any information to their profile yet.

Nguyễn Thị Vân
Phó Trưởng Bộ Môn hóa sinh
Khoa Y
ntvan@bmtu.edu.vn
Thạc sĩ hóa sinh y học, Học Viện Quân Y

- 1980 - 1/1985: Trường CĐ Y Tế Thanh Hóa

- 2/1985 - 11/2012: ĐH Tây Nguyên, Cán Bộ Giáo Dục

- 5/9/2014 - nay: Trường ĐH BMT, Phó Trưởng Bộ môn hóa sinh, Giảng Viên Khoa Y