Giảng Viên
This user account status is Approved
Thông tin chi tiết

This user has not added any information to their profile yet.

Nguyễn Văn Đàm
Giảng Viên
Khoa Y
nvdam@bmtu.edu.vn
PGs. Ts. Bs. Chuyên Ngành Nhãn Khoa Bệnh Viện 103 Hoạc Viện Quân y

- 3/1981 - 11/1981: Bác Sĩ d24f337 Quân Đoàn 14

- 12/1981 - 4/1997: Học Viện Quân Y, Bác Sĩ Bộ Môn Khoa Mắt

- 5/1997 - 4/1999: Bệnh Viện 103 - HVQY, Phó chủ nhiệm Khoa, Bộ Môn - Khoa Mắt

- 5/1999 - 3/2001: Bệnh Viện 103 - HVQY, Phó chủ nhiệm bộ môn, Bộ Môn - Khoa Mắt

- 4/2001 - 12/2013: Bệnh Viện 103 - HVQY, Chủ nhiệm bộ môn, Bộ Môn - Khoa Mắt

- 1/9/2015 - nay: Trường Đại Học Buôn Ma Thuật, Giảng Viên Khoa y