Giảng viên
This user account status is Approved
Thông tin chi tiết

This user has not added any information to their profile yet.

Nguyễn Văn Hồng
Giảng viên
Khoa Y
nvhong@bmtu.edu.vn
Phó giáo sư, Tiến sĩ Y Khoa Học Viện Quân Y

- 1977 - 1988: Bệnh Viện 103,  Bác Sĩ, Giảng Viên Học Viện Quân Y

- 1989 - 1990: Chuyên gia châm cứu, Kiep Mrain

- 1991 - 2009: Học Viện Quân Y, Giảng Viên chính, Chủ Nhiệm Khoa

- 1/4/2015 - nay: Trường Đại Học Buôn Ma Thuột, Giảng viên Khoa Y