Giảng viên
This user account status is Approved
Thông tin chi tiết

This user has not added any information to their profile yet.

Phan Thị Tuyết
Giảng viên
Khoa Y
pttuyet@bmtu.edu.vn
Thạc sĩ Y Khoa - Trường ĐH Y Dược Huế, Bác Sĩ Y Khoa - Trường ĐH Y KHoa ODESSA

- 1979 - 1987: CXK - Bs Điều trị khoa nội thận

- 1988 - 2000: CXK - Phó trưởng khoa nội thận

- 2000 - 2009: CXK -  Trưởng khoa nội thận

- 1/2010 - 4/2014: CXK - Bs Điều trị khoa nội thận

- 1/4/2015 - nay: Trường ĐH BMT, Giảng viên Khoa Y