Giảng viên
This user account status is Approved
Thông tin chi tiết

This user has not added any information to their profile yet.

Phan Thị Xuân Huế
Giảng viên
Khoa Y
ptxhue@bmtu.edu.vn
Bác Sĩ đa khoa, Đại Học Tây Nguyên

- 9/2015 - nay: Trường Đại Học Buôn Ma Thuật , Giảng Viên Khoa Y