Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành Chính
This user account status is Approved
Thông tin chi tiết

This user has not added any information to their profile yet.

Trần Thị Hồng Hà
Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành Chính
Phòng Tổ chức - Hành Chính
tthha@bmtu.edu.vn
Cử nhân Công nghệ thông tin

2007 - 2014: Bệnh viên C, Tp Đà Nẵng - Chuyên viên

2014 - 2017: Trường Đại học Buôn Ma Thuột - Nhân viên

2017 - Nay: Trường Đại học Buôn Ma Thuột - Phó Trưởng phòng tổ chức - hành chính