Trưởng phòng
This user account status is Approved
Thông tin chi tiết

This user has not added any information to their profile yet.

Võ Hoàng Sơn
Trưởng phòng
Phòng Tuyển sinh và Liên kết đào tạo
vhson@bmtu.edu.vn
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

2012 - 2014: Trường TC Tây Nguyên - Trưởng phòng Đào tạo

2014 - 2017: Trường Đại học Buôn Ma Thuột - Phó trưởng phỏng Đào tạo

2017 - Nay: Trường Đại học Buôn Ma Thuột - Trưởng phòng Tuyển sinh và Liên kết đào tạo