Giảng viên
This user account status is Approved
Thông tin chi tiết

This user has not added any information to their profile yet.

Vũ Thị Ngọc Ánh
Giảng viên
Khoa Dược
vtnanh@bmtu.edu.vn
Thạc sĩ Hóa phân tích, Trường Đại Học Phân Hiệu - ĐH Tổng Hợp

- 2012 -2016; Trường ĐH Tổng Hợp Nghiên Cứu Quốc Gia Belgorod, Liên Bang Nga - Làm việc trong phòng thí nghiệm hóa phân tích, khoa học sinh

- 9/2016 - nay: Trường ĐHBMT, Gianngr Viên Khoa Dược