BMTU

Hội Đồng Khoa Học

Hội đồng khoa học nghiên cứu 2 ngành y và dược.

241
BMTU

Ban Giám Hiệu

Kết quả đạt được thời gian qua mới chỉ là bước đầu, Trường Đại học Buôn Ma Thuột với mục tiêu, định hướng cụ thể, phấn đấu trở thành một cơ sở giáo dục đại học theo định hướng ứng dụng, có khả năng đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và khu vực, nhất là tham gia vào sự phát triển của khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia, hướng tới phục vụ cho cộng đồng.

535
BMTU

Hội Đồng Quản Trị

Ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường cho biết: “Dự án đầu tư thành lập Trường được xây dựng trên cơ sở quán triệt các chủ trương, chính sách về phát triển GD-ĐT của Đảng, Nhà nước, phù hợp với Quy hoạch mạng lưới các trường đại học đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm phù hợp với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vùng và địa phương”.

314