Con người, Cơ cấu, Cơ sở vật chất

BMTU

Đội Ngũ Cán Bộ - Giảng Viên

Đội ngũ giảng viên có đảm bảo quá trình giảng dạy.

28
BMTU

Cơ Cấu Vật Chất

Nhà trường đã đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giảng viên (GV) để đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng tăng về số lượng, cũng như chất lượng sinh viên (SV).

221