Hội Đồng Quản Trị

258

Sau khi có quyết định thành lập, nhà trường đã đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giảng viên (GV) để đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng tăng về số lượng, cũng như chất lượng sinh viên (SV). Nếu như năm học đầu tiên, nhà trường chỉ mới tuyển 128 SV ngành Dược, thì năm học 2015-2016 đã tuyển sinh 654 SV, trong đó ngành Dược là 502 SV và Y Đa khoa 152 SV. Trong điều kiện nguồn GV ngành sức khỏe ở Tây Nguyên còn thiếu, nhà trường đã mời và nhận được sự hợp tác của nhiều thầy, cô giáo tâm huyết, tận tâm với nghề đến từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Đã Nẵng… tham gia giảng dạy. Trong tổng số 102 cán bộ, GV, nhân viên của trường có 1 giáo sư, 14 phó giáo sư, tiến sĩ, 23 thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, bác sĩ chuyên khoa I, 19 bác sĩ đa khoa và dược sĩ đại học, 45 cử nhân đại học, cao đẳng và kỹ thuật viên. Giáo sư, tiến sĩ Đặng Tuấn Đạt, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng được chuẩn đầu ra theo quy định, ngoài mời GV có trình độ, kinh nghiệm, việc đào tạo, phát triển đội ngũ GV là nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là trong 10 năm đầu, vì vậy nhà trường đã xây dựng chiến lược đào tạo đội ngũ, từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả trong giảng dạy, quản lý. Nhà trường có chủ trương và cơ chế linh hoạt để phát triển đội ngũ GV, khuyến khích tạo điều kiện cho GV học tập, nghiên cứu ở trong và ngoài nước; thu hút, tuyển dụng thạc sĩ, tiến sĩ trẻ. Thời gian qua, nhà trường đã tuyển dụng thêm 15 giảng viên là bác sĩ đa khoa và dược sĩ đại học và đã cử đi đào tạo tại các trường đại học Y - Dược Huế, Đại học Y - Dược thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Quân y”.