Thông Báo Tuyển sinh Thạc sĩ Sư Phạm Huế tại Trường ĐH Buôn Ma Thuột Đợt 2 - 2018

432

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ LẦN II NĂM 2018 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BGD ĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo ký ngày 15/05/2014,
Trường ĐH Sư Phạm, ĐH Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh trình độ thạc sĩ lần II năm 2018 (Khóa XXVII) tại Trường ĐH Buôn Ma Thuột như sau
: XEM TẠI ĐÂY