CUỘC THI THIẾT KẾ MÔ HÌNH GIẢI PHẪU HỌC 2019

39

Thực hiện chương trình công tác đoàn và Phong trào thanh niên năm học 2018-2019 của Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Buôn Ma Thuột; Xây dựng phong trào thi đua “thanh niên Đại học Buôn Ma Thuột tiến quân vào khoa học kĩ thuật”.  Khoa Y kết hợp cùng Đoàn thanh niên Trường Đại học Buôn Ma Thuột tổ chức cuộc thi thiết kế mô hình giải phẫu học.

1. Thời gian

- Thiết kế mô hình từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/1/2019.

- Nộp mô hình: Ngày 10/1/2019 và ngày 11/1/2019

- Trưng bày: Ngày 10/1/2019 đến ngày 26/1/2019

- Chung kết: Ban giám khảo chấm mô hình từ 8h00’ đến 11h00’ ngày 26/1/2019. 

2. Nội dung:

- Chủ đề: Mô hình thực hành giải phẫu học.

- Nội dung: Thiết kế các mô hình phục vụ cho việc giảng dậy và học tập cho sinh viên Y đa khoa.

3. Cố vấn: Bộ môn Giải phẫu học

- Cố vấn chuyên môn: Th.s- Bác sĩ Trần Đức Lai

4. Đối tượng tham gia:

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Nhà trường.

- Sinh viên trường Đại học Buôn Ma Thuột.

- Có thể tham gia theo hình thức: chi đoàn, đội, nhóm, cá nhân.

5. Cơ cấu giải thưởng:       

 Giải tập thể:

- 01 Giải nhất: 3.000.000 VNĐ/giải

- 01 Giải nhì: 2.000.000 VNĐ/giải

- 02 Giải ba: 1.500.000 VNĐ/giải

- 03 Giải khuyến khích: 500.000 VNĐ/giải

Giải cá nhân:

- 01 Giải nhất: 2.000.000 VNĐ/giải

- 01 Giải nhì: 1.500.000 VNĐ/giải

- 02 Giải ba: 1.000.000 VNĐ/giải

- 02 Giải khuyến khích: 500.000 VNĐ/giải

Ngoài  ra, các mô hình thiết thực có khả năng ứng dụng cao và được đưa vào sử dụng cho công tác giảng dậy và học tập sẽ được Nhà trường đầu tư nhân rộng mô hình.