TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

Thông báo: Tuyển sinh lớp Bổ sung kiến thức (chuyển đổi) để dự thi Cao học ngành Luật Kinh tế - Trường ĐH Luật, ĐH Huế

16/05/2019 0 0

THÔNG BÁO: Tuyển sinh lớp Bổ sung kiến thức (chuyển đổi) để dự thi Cao học ngành Luật Kinh tế - Trường ĐH Luật, ĐH Huế