DANH SÁCH LỚP CHÍNH THỨC KHÓA ĐÀO TẠO NĂM 2018

1845

THÔNG BÁO
DANH SÁCH LỚP CHÍNH THỨC KHÓA ĐÀO TẠO NĂM 2018

KHOA DƯỢC:
+ Lớp 18DA1: XEM TẠI ĐÂY

+ Lớp 18DA2: XEM TẠI ĐÂY
+ Lớp 18DA3: XEM TẠI ĐÂY
+ Lớp 18DA4: XEM TẠI ĐÂY
+ Lớp Đại học liên thông từ Cao đẳng 18DB1: XEM TẠI ĐÂY
+ Lớp Đại học liên thông từ Trung cấp 18DC1: XEM TẠI ĐÂY
 

KHOA Y:
+ Lớp 18YA1: XEM TẠI ĐÂY
+ Lớp 18YA2: XEM TẠI ĐÂY

Lưu ý: Sinh viên đi học theo danh sách lớp này kể từ ngày 15/9/2018

Mọi thắc mắc xin liên hệ phòng Tuyển sinh & Liên kết đào tạo, gặp thầy Quang (số điện thoại: 0913493579)