TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2019

23/05/2019 0 0

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Buôn Ma Thuột trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2019, như sau:

1. Chuyên ngành tuyển sinh và Đào tạo đại học hệ chính quy:

1.1. Y khoa (Bác sỹ đa khoa) - Mã ngành 7720101 – Chỉ tiêu tuyển sinh: 150.

- Thời gian đào tạo 6 năm - Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

- Các phương thức xét tuyển:

   + Xét tuyển bằng điểm tổ hợp môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

   + Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

   + Ưu tiên xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng.

1.2. Dược học (Dược sỹ) – Mã ngành 7720201- Chỉ tiêu tuyển sinh: 350.

- Thời gian đào tạo 5 năm - Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

- Các phương thức xét tuyển:

   + Xét tuyển bằng điểm tổ hợp môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

   + Xét tuyển bằng kết quả học tập theo tổ hợp môn trong học bạ THPT.

   + Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Trường ĐH Quốc gia Tp. HCM

   + Thi tuyển sinh riêng do Trường Đại học Buôn Ma Thuột tổ chức.

   + Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

   + Ưu tiên xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng.

2. Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2019

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong toàn quốc.

2.3. Phương thức tuyển sinh: Tất cả thí sinh tốt nghiệp THPT trên cả nước đều có thể lựa chọn 1 hoặc nhiều phương thức sau để đăng ký xét tuyển vào BMTU:

- Xét tuyển bằng điểm tổ hợp môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

- Xét tuyển bằng kết quả học tập theo tổ hợp môn trong học bạ THPT.

- Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Trường ĐH Quốc gia Tp. HCM

- Thi tuyển sinh riêng do Trường Đại học Buôn Ma Thuột tổ chức.

- Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

- Ưu tiên xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng.

3.  Chi tiết các phương thức tuyển sinh:
3.1. Phương thức 1:  Xét tuyển điểm tổ hợp môn trong kỳ thi THPT Quốc gia

a. Hồ sơ ĐKXT và lịch xét tuyển bằng điểm thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia.

- Hồ sơ ĐKXT đợt 1 (Đợt chính): Hồ sơ ĐKXT thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phiếu ĐKXT theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

b. Tổ chức xét tuyển đợt 1:

+ Đăng ký xét tuyển đợt 1 (đợt chính): Thí sinh đồng thời đăng ký dự thi THPT Quốc gia và đăng ký xét tuyển đại học bằng Phiếu ĐKXT theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo của địa phương tại các điểm nhận hồ sơ ĐKXT (Trường THPT) từ ngày 01/04/2019 đến 20/04/2019.

+ Công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ (điểm sàn): Trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trang thông tin điện tử của Trường (Website: bmtu.edu.vn) trước ngày 19/07/2019.

+ Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT: 19/7/2019 ngày 31/7/2019;

+ Hội Đồng tuyển sinh công bố kết quả xét tuyển đợt 1: Trước 17h00 ngày 09/8/2019.

c. Xét tuyển các đợt bổ sung: Trong trường hợp sau khi kết thúc tuyển sinh đợt 1 còn chỉ tiêu, Nhà trường sẽ có thông báo chi tiết tuyển sinh các đợt bổ sung.

3.2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào điểm học bạ THPT (20% chỉ tiêu tuyển sinh Đối với ngành Dược học).

a. Hồ sơ ĐKXT bằng điểm học bạ THPT:

- Phiếu đăng ký xét tuyển tuyển theo mẫu của Trường ĐH Buôn Ma Thuột (Tải tại đây)

- Bản sao học bạ THPT;

Thí sinh ĐKXT nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường đại học Buôn Ma Thuột hoặc gửi hồ sơ ĐKXT bằng đường bưu điện.

b. Điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2019:

- Thí sinh có kết quả học tập được xếp loại học sinh GIỎI năm lớp 12.

c. Kế hoạch tổ chức nhận hồ sơ ĐKXT bằng điểm học bạ THPT:

- Xét tuyển đợt 1:  Nhận hồ sơ: Từ ngày 18/3/2019 đến 25/6/2019.

+ Công bố kết quả xét tuyển: Ngày 05/7/2019

- Xét tuyển đợt 2:  Nhận hồ sơ từ ngày 06/7/2019 đến 25/7/2019.

+ Công bố kết quả xét tuyển: Ngày 26/7/2019.

- Xét tuyển đợt 3:  Nhận hồ sơ từ ngày 27/7/2019 đến 11/8/2019.

+ Công bố kết quả xét tuyển: Ngày 12/8/2019.

3.3. Xét tuyển bằng sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Trường ĐH Quốc gia TP. HCM tổ chức để đăng ký xét tuyển vào Trường đại học Buôn Ma Thuột năm 2019 (10% chỉ tiêu tuyển sinh Đối với  ngành Dược học):

a. Hồ sơ ĐKXT bằng kết quả kỳ thi ĐGNL ĐH Quốc gia TP. HCM:

- Phiếu đăng ký xét tuyển tuyển theo mẫu của Trường ĐH Buôn Ma Thuột; (tải tại đây)

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi ĐGNL.

b. Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào:

- Thí sinh có kết quả bài thi đạt 600 điểm trở lên.

c. Kế hoạch tổ chức nhận hồ sơ ĐKXT:

- Xét tuyển đợt 1:  Nhận hồ sơ: Từ ngày 18/5/2019 đến 25/6/2019.

+ Công bố kết quả xét tuyển: Ngày 05/7/2019

- Xét tuyển đợt 2:  Nhận hồ sơ từ ngày 15/7/2019 đến 25/8/2019.

+ Công bố kết quả xét tuyển: Ngày 26/8/2019.

3.4. Thi tuyển sinh riêng do Trường Đại học Buôn Ma Thuột tổ chức (20% chỉ tiêu tuyển sinh đối với ngành Dược học): Thí sinh dự thi 02 bài thi môn Toán và Tổ hợp KHTN (Hóa, Lý, Sinh), hình thức thi trắc nghiệm, kiến thức môn thi chủ yếu trong chương trình lớp 12 THPT.

a. Hồ sơ ĐKDT:

- Phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển theo mẫu của BMTU (tải tại đây)

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- Hình 4x6 (01 tấm dán vào Phiếu ĐK, 02 tấm nộp kèm).

Thí sinh nộp hồ sơ Đăng ký dự thi về Trường qua Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh, trường Đại học Buôn Ma Thuột.

b. Ngưỡng điểm trúng tuyển: Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường ĐH Buôn Ma Thuột quy định.

c. Kế hoạch tổ chức kỳ thi riêng:

- Nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Nhận hồ sơ từ ngày 18/5/2019 đến 30/7/2019.

- Tổ chức thi tuyển: Ngày 17 - 18/8/2019

3.5. Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Buôn Ma Thuột năm 2019.

3.6. Ưu tiên xét tuyển riêng theo quy định Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Buôn Ma Thuột năm 2019: Số lượng không quá 5% chỉ tiêu của ngành Y khoa và Dược học đối với từng nhóm đối tượng như sau:

- Đối tượng là thí sinh đã tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại khá trở lên thuộc các ngành được quy định theo đề án tuyển sinh năm 2019.

- Đối tượng là thí sinh đạt thành tích xếp loại học sinh giỏi trong năm học lớp 12 trở lên.

- Đối tượng là thí sinh đã tốt nghiệp THPT có thành tích được công nhận là học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh đối với ngành Y và môn Hóa đối với ngành Dược học trong các kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tại các địa phương tổ chức trong quá trình học THPT.

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (tải tại đây)

4. Lệ phí ĐKXT: 30.000 đồng/hồ sơ ĐKXT

5. Học phí: Một năm học gồm có 02 học kỳ.

- Ngành Y đa khoa: 15.000.000 đồng/học kỳ năm học đầu tiên (Từ năm thứ 2 đến cuối khóa 20.000.000 đồng/học kỳ).

- Ngành Dược học: 13.900.000 đồng/học kỳ (Học phí không tăng trong toàn khóa học).

6.  ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ: Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Buôn Ma Thuột.

Địa chỉ: Số 298 Hà Huy Tập, Phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 02623 986 688 – 0935 696 689 – 0917 478 639 - Website: www.bmtu.edu.vn.