CHI BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

86

CHI BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT

KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".

Ngày 22/12/2018 Chi bộ Trường Đại học Buôn Ma Thuột tổ chức kết nạp cho cô Trần Thị Thanh Tâm - Nhân viên Phòng Tuyển sinh và Liên kết đào tạo vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chào cờ

Đồng chí Trần Thị Thanh Tâm đọc tóm tắt tiểu sử bản thân, quá trình công tác, phấn đấu và đơn xin vào Đảng.

Đồng chí Đặng Tuấn Đạt - Bí thư chi bộ lên đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên.

Đồng chí Đặng Tuấn Đạt - Bí thư Chi bộ trao quyết định cho Đảng viên mới

Qua đó, đồng chí Bí thư Chi bộ Đặng Tuấn Đạt đã quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Trần Thị Thanh Tâm trong thời gian 01 năm là đảng viên dự bị.

Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ

Đồng chí  Nguyễn Thị Bích Hạnh – đại diện đối tượng Đảng phát biểu cảm tưởng, mong muốn được sớm đứng trong hang ngũ của Đảng.

 

Đại diện HĐQT tặng hoa chúc mừng

Đại diện Công đoàn Trường tặng hoa Đảng viên mới

Ngày vào Đảng của đồng chí Trần Thị Thanh Tâm được tính từ ngày Chi bộ làm Lễ kết nạp đảng viên tức là ngày 22/12/2018.

Kết thúc buổi lễ tất cả các đồng chí Đảng viên, cảm tình Đảng đã chụp hình lưu niệm, tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Thanh Tâm, qua đó cũng là động lực để đoàn viên thanh niên trong Nhà trường tiếp tục phấn đấu, thi đua, rèn luyện để sớm trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

 

                                                                                  Viết bài

                                                                                   Nguyễn Thị Bích Hạnh