THÔNG BÁO: KẾT QUẢ THI LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TCCN LÊN ĐẠI HỌC (KHÓA THI NGÀY 07-08/7/2018)

1613

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ THI LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TCCN LÊN ĐẠI HỌC (KHÓA THI NGÀY 07-08/7/2018)

Kết quả thi từ trình độ Cao đẳng lên Đại học: XEM TẠI ĐÂY

Kết quả thi từ trình độ Trung cấp lên Đại học: XEM TẠI ĐÂY

Mẫu Đơn xin chấm phúc khảo: TẢI TẠI ĐÂY