TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ COI THI KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

159

Thực hiện theo Quyết định số 352/QĐ-SGDĐT ngày 18/6/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về việc điều động cán bộ, giảng viên, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi THPT quốc gia năm 2018, tập thể cán bộ, giảng viên Trường Đại học Buôn Ma Thuột đã hoàn thành nhiệm vụ đúng qui định và trách nhiệm.

Điểm thi: Trường THPT Lê Quý Đôn, Tp Buôn Ma Thuột

Điểm thi: Trường THPT Krông Bông