Các chương trình liên kết đào tạo

BMTU

ĐẠI HỌC DUY TÂN - THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2019

ĐẠI HỌC DUY TÂN - THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2019

29
BMTU

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ KHỐI NGÀNH KINH TẾ - LUẬT ĐỢT 1 NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ KHỐI NGÀNH KINH TẾ - LUẬT ĐỢT 1 NĂM 2019

24
BMTU

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ LẦN 1 NĂM 2019 - ĐH DUY TÂN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ LẦN 1 NĂM 2019 - ĐH DUY TÂN

36
BMTU

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NGÀNH LUẬT HỌC - TRƯỜNG ĐH LUẬT HÀ NỘI NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NGÀNH LUẬT HỌC - TRƯỜNG ĐH LUẬT HÀ NỘI NĂM 2019

37
BMTU

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 26 ĐÀO TẠO TỪ XA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 26 ĐÀO TẠO TỪ XA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

66
BMTU

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ LUẬT ĐỢT 1 NĂM 2019 - TRƯỜNG ĐH LUẬT - ĐH HUẾ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ LUẬT ĐỢT 1 NĂM 2019 - TRƯỜNG ĐH LUẬT - ĐH HUẾ

185
BMTU

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ LẦN 1 NĂM 2019 - ĐH SƯ PHẠM HUẾ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH GIÁO DỤC LẦN 1 NĂM 2019 - ĐH SƯ PHẠM HUẾ

88
BMTU

Thông báo tuyển sinh nhóm ngành kinh tế, kỹ thuật trình độ thạc sỹ, đại học văn bằng 2 - Đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh nhóm ngành kinh tế, kỹ thuật trình độ thạc sỹ, đại học văn bằng 2 - Đợt 2 năm 2018

107
BMTU

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐH HỆ VHVL - ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐH HỆ VHVL - ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

314
BMTU

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ ứng dụng đợt 2 năm 2018 - Đại học Duy Tân

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ ứng dụng đợt 2 năm 2018 - Đại học Duy Tân

129