BMTU

Hướng dẫn làm thủ tục xác nhận và nhập học cho thí sinh trúng tuyển ĐHCQ bằng nguyện vọng bổ sung

Hướng dẫn làm thủ tục xác nhận và nhập học cho thí sinh trúng tuyển ĐHCQ bằng nguyện vọng bổ sung

87
BMTU

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BẰNG ĐIỂM TỔ HỢP MÔN TRONG KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BẰNG ĐIỂM TỔ HỢP MÔN TRONG KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

550
BMTU

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY HÌNH THỨC XÉT ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2018

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY HÌNH THỨC XÉT ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2018

506
BMTU

Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 bằng hình thức xét điểm tổ hợp môn trong kỳ thi THPT Quốc gia làm thủ tục xác nhận trúng tuyển và nhập học

Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 bằng hình thức xét điểm tổ hợp môn trong kỳ thi THPT Quốc gia làm thủ tục xác nhận trúng tuyển và nhập học

614
BMTU

Hướng dẫn làm thủ tục xác nhận và nhập học cho thí sinh trúng tuyển ĐHCQ bằng hình thức xét điểm tổ hợp môn trong học bạ THPT đợt 1 năm 2018

Hướng dẫn làm thủ tục xác nhận và nhập học cho thí sinh trúng tuyển ĐHCQ bằng hình thức xét điểm tổ hợp môn trong học bạ THPT đợt 1 năm 2018

594
BMTU

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển sinh và đào tạo đại học hệ chính quy năm 2018

1098
BMTU

Chuẩn đầu ra ngành Y đa khoa

Chuẩn đầu ra ngành Y đa khoa

474
BMTU

Chuẩn đầu ra ngành Dược học

Chuẩn đầu ra ngành Dược học

600
BMTU

Quyết định đổi mã ngành đào tạo

Quyết định đổi tên mã ngành đào tạo đại học chính quy

140
BMTU

Đề án tuyển sinh năm 2018

Đề án tuyển sinh năm 2018

311
BMTU

3 công khai

3 công khai

297
BMTU

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NHÓM NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ KỸ THUẬT TRÌNH ĐỘ ĐH, SAU ĐH NĂM 2018

Trường ĐH Buôn Ma Thuột xin thông báo tuyển sinh và liên kết đào tạo nhóm ngành quản lý, kinh tế, kỹ thuật trình độ Đại học và sau đại học năm 2018

109
BMTU

Thông báo tuyển sinh ĐH Buôn Ma Thuột năm 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Buôn Ma Thuột trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018

16397
BMTU

BÁC SĨ ĐA KHOA

Thông tin tuyển sinh ngành Y năm 2018 của Trường Đại học Buôn Ma Thuột.

3330
BMTU

DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC

Thông tin tuyển sinh ngành Dược học năm 2018 của trường Đại học Buôn Ma Thuột

3561