BMTU

Chuẩn đầu ra ngành Y đa khoa

Chuẩn đầu ra ngành Y đa khoa

9
BMTU

Chuẩn đầu ra ngành Dược học

Chuẩn đầu ra ngành Dược học

16
BMTU

Quyết định đổi mã ngành đào tạo

Quyết định đổi tên mã ngành đào tạo đại học chính quy

22
BMTU

Đề án tuyển sinh năm 2018

Đề án tuyển sinh năm 2018

20
BMTU

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NHÓM NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ KỸ THUẬT TRÌNH ĐỘ ĐH, SAU ĐH NĂM 2018

Trường ĐH Buôn Ma Thuột xin thông báo tuyển sinh và liên kết đào tạo nhóm ngành quản lý, kinh tế, kỹ thuật trình độ Đại học và sau đại học năm 2018

33
BMTU

Thông báo tuyển sinh ĐH Buôn Ma Thuột năm 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Buôn Ma Thuột trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018

1182
BMTU

BÁC SĨ ĐA KHOA

Thông tin tuyển sinh ngành Y năm 2018 của Trường Đại học Buôn Ma Thuột.

2745
BMTU

DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC

Thông tin tuyển sinh ngành Dược học năm 2018 của trường Đại học Buôn Ma Thuột

2137