BMTU

THÔNG BÁO: Tuyển sinh Đại học hệ chính quy liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng chuyên ngành Dược năm 2019

THÔNG BÁO: Tuyển sinh Đại học hệ chính quy liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng chuyên ngành Dược năm 2019

316
BMTU

THÔNG BÁO: KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO TRÌNH ĐỘ ĐH HỆ LIÊN THÔNG 2018

THÔNG BÁO: KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO TRÌNH ĐỘ ĐH HỆ LIÊN THÔNG 2018

324
BMTU

HỒ SƠ PL LIÊN THÔNG 2018

HỒ SƠ PL LIÊN THÔNG 2018

1217
BMTU

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông từ cao đẳng năm 2018 ngành xét nghiệm y học và điều dưỡng

Trường Đại Học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển sinh đại học liên thông từ cao đẳng năm 2018 ngành xét nghiệm y học và điều dưỡng

1077
BMTU

THÔNG BÁO: Tuyển sinh ngành Điều Dưỡng hệ liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên Đại học

Trường Đại học Yersin Đà Lạt Thông báo tuyển sinh ngành Điều Dưỡng hệ liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên Đại học, đào tạo tại Trường Đại học Buôn Ma Thuột.

561
BMTU

THÔNG BÁO: Tuyển sinh ngành Dược hệ liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên Đại học

Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển sinh ngành Dược hệ Liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên Đại học năm 2018

6577