TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Báo cáo Ba Công Khai

14/04/2020 0 0

I./ Báo cáo Ba Công Khai 2016-2017 (Xem tại đây)

II./ Báo cáo Ba Công Khai 2017-2018 (Xem tại đây)

III./ Báo cáo Ba Công Khai 2018-2019 (Xem tại đây)

IV./ Báo cáo Ba Công Khai 2019-2020 (Xem tại đây)

V./ Báo cáo Ba Công Khai 2020-2021 (Xem tại đây)

VI./ Báo cáo Ba Công Khai 2021-2022 (Xem tại đây)

VII./ Báo cáo Ba Công Khai 2022 - 2023 (Xem tại đây)

 

Bài viết mới
[TUYỂN DỤNG] Lập trình viên và Nhân viên triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý đào tạo
[TUYỂN DỤNG] Lập trình viên và Nhân viên triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý đào tạo

Triển khai kế hoạch phát triển Nhà trường, phục vụ mục tiêu năm học: thực hiện số hóa các công tác chuyên môn và xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ các công tác quản trị về đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học,… Nhà trường thông báo tuyển dụng với các thông tin sau: