TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Cán bộ Trường Đại học Buôn Ma Thuột tham gia quan sát viên Đợt khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt

06/08/2020 0 0

Nhằm mục đích học hỏi, rút kinh nghiệm và nâng cao năng lực đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục. Ngày 2/8 vừa qua, Trường Đại học Buôn Ma Thuột đã cử 02 cán bộ thuộc phòng  Khảo thí & ĐBCL (ThS. Đặng Thị Thanh Cúc và ThS. Nguyễn Vũ Diệu Hồng) tham gia đợt Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt theo Quyết định số 85/QĐ-KĐCLGD ngày 27/7/2020 của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Hội trường tổ chức Khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Tham gia đợt Khảo sát sơ bộ, ngoài đội ngũ lãnh đạo, cán bộ Trường Đại học Yersin Đà Lạt, có Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài Khảo sát sơ bộ của Trung tâm KĐCLGD, thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, do PGS.TS. Trần Thị Hà làm trưởng đoàn, PGS.TS. Nguyễn Phương Nga (Giám đốc Trung tâm KĐCLGD) làm cố vấn giám sát, cùng các quan sát viên.

Đoàn đánh giá công bố kết quả Khảo sát sơ bộ

Đoàn đánh giá sau khi thực hiện các bước theo chương trình Khảo sát sơ bộ, báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của Trường Đại học Yersin Đà Lạt, hai bên đã tiến hành ký Biên bản Khảo sát sơ bộ và thống nhất kế hoạch khảo sát chính thức trước sự chứng kiến của các bên liên quan.

Lãnh đạo hai bên ký kết Biên bản ghi nhớ

Tham gia quan sát đợt Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã đem lại những giá trị thiết thực về cách thức tổ chức Khảo sát sơ bộ, về một số ưu điểm, tồn tại của trường bạn trong công tác tổ chức đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục, từ đó học hỏi và rút kinh nghiệm cho kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục của Trường Đại học Buôn Ma Thuột trong thời gian tới.

ThS. Đặng Thị Thanh Cúc