TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT
DU HỌC ĐIỀU DƯỠNG tại NHẬT BẢN với chi phí CỰC RẺ

DU HỌC ĐIỀU DƯỠNG tại NHẬT BẢN với chi phí CỰC RẺ

Hiểu thấu được thực trạng đó, Đại học Buôn Ma Thuột phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Hợp tác Quốc tế (CICS) và Tập đoàn bệnh viện Nara Higashi đã triển khai tuyển sinh du học Nhật Bản ngành điều dưỡng với chi phí cực thấp, lộ trình từ học và giới thiệu việc làm (cả trong và sau quá trình du học) cực chuyên nghiệp

Cơ hội VÀNG để làm ĐIỀU ĐƯỠNG tại Tập đoàn Bệnh viện Nara Higashi Nhật Bản

Cơ hội VÀNG để làm ĐIỀU ĐƯỠNG tại Tập đoàn Bệnh viện Nara Higashi Nhật Bản

Nắm bắt được thực trạng, nhu cầu cũng như những cơ hội đối với ngành điều dưỡng tại Nhật. Trường Đại học Buôn Ma Thuột đã phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Hợp tác Quốc tế (CICS) và Tập đoàn bệnh viện Nara Higashi tổ chức tuyển sinh chương trình thực tập sinh điều dưỡng năm 2019.