TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT
Kế hoạch cải tiến hoạt động khảo sát năm học 2020-2021

Kế hoạch cải tiến hoạt động khảo sát năm học 2020-2021

Kế hoạch cải tiến hoạt động khảo sát tại ĐH Buôn Ma Thuột năm học 2020-2021

Khảo sát sinh viên về hoạt động hỗ trợ người học- NH 2020-2021

Khảo sát sinh viên về hoạt động hỗ trợ người học- NH 2020-2021

Khảo sát sinh viên về hoạt động hỗ trợ người học năm học 2020-2021

danh mục khảo sát

danh mục khảo sát

Kháo sát đánh giá học phần - Sinh viên

Trường ĐH Buôn Ma Thuột tham gia Phiên họp thứ XIII của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục

Trường ĐH Buôn Ma Thuột tham gia Phiên họp thứ XIII của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục

Ngày 19/4 vừa qua, Lãnh đạo Trường ĐH Buôn Ma Thuột đã tham gia Phiên họp thứ XIII của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các Trường Đại học Cao đẳng Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Kế hoạch tổ chức buổi chia sẻ "phương pháp viết câu hỏi MCQ, và cách phân tích đề thi trắc nghiệm"

Kế hoạch tổ chức buổi chia sẻ "phương pháp viết câu hỏi MCQ, và cách phân tích đề thi trắc nghiệm"

Kế hoạch tổ chức buổi chia sẻ "phương pháp viết câu hỏi MCQ, và cách phân tích đề thi trắc nghiệm"

Thông báo khảo sát SV về hoạt động giảng dạy HK2 2020-2021

Thông báo khảo sát SV về hoạt động giảng dạy HK2 2020-2021

Thông báo khảo sát SV về hoạt động giảng dạy HK2 2020-2021

Thông báo khảo sát đánh giá sự hài lòng của người sử dụng về hoạt động thư viên năm 2020-2021

Thông báo khảo sát đánh giá sự hài lòng của người sử dụng về hoạt động thư viên năm 2020-2021

Thông báo khảo sát đánh giá sự hài lòng của người sử dụng về hoạt động thư viên năm 2020-2021

Thông báo khảo sát về hoạt động sử hữu trí tuệ, KHCN năm 2020-2021

Thông báo khảo sát về hoạt động sử hữu trí tuệ, KHCN năm 2020-2021

Thông báo khảo sát về hoạt động sử hữu trí tuệ, KHCN năm 2020-2021

Thông báo khảo sát đánh giá các phần mềm hỗ trợ người học

Thông báo khảo sát đánh giá các phần mềm hỗ trợ người học

Thông báo khảo sát đánh giá các phần mềm hỗ trợ người học

Thông báo khảo sát sinh viên khóa 16 về học phần anh văn 5 năm học 2020-2021

Thông báo khảo sát sinh viên khóa 16 về học phần anh văn 5 năm học 2020-2021

Thông báo khảo sát sinh viên khóa 16 về học phần anh văn 5 năm học 2020-2021