TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT
Trường ĐH Buôn Ma Thuột tham gia Phiên họp thứ XIII của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục

Trường ĐH Buôn Ma Thuột tham gia Phiên họp thứ XIII của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục

Ngày 19/4 vừa qua, Lãnh đạo Trường ĐH Buôn Ma Thuột đã tham gia Phiên họp thứ XIII của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các Trường Đại học Cao đẳng Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Báo cáo tự đánh giá Đại học Buôn Ma Thuột

Báo cáo tự đánh giá Đại học Buôn Ma Thuột

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học của bộ Giáo dục và Đào tạo

Cải tiến quy trình với mô hình PDCA trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Cải tiến quy trình với mô hình PDCA trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

17/10/2018 Ngan Tran Mô hình PDCA hay Chu trình PDCA ( Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Điều chỉnh ) là chu trình cải tiến liên tục được Tiến sĩ Deming giới thiệu cho người Nhật trong những năm 1950. Mặc dù lúc đầu ông gọi là Chu trình Shewart để tưởng nhớ Tiến sĩ Walter A. Shewart – người tiên phong trong việc kiểm tra chất lượng bằng thống kê ở Mỹ từ những năm cuối của thập niên 30. Tuy nhiên Người Nhật lại quen gọi nó là chu trình Deming hay vòng tròn Deming.

KH 118-BGDĐT trien khai KĐCL 2017

KH 118-BGDĐT trien khai KĐCL 2017

118/KH-BGDĐT-Kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, và trung cấp sư phạm năm 2017

Công văn số 2274/BGDĐT-QLCL ngày 28/5/2019 của Bộ GDĐT về việc đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH, CĐSP, TCSP

Công văn số 2274/BGDĐT-QLCL ngày 28/5/2019 của Bộ GDĐT về việc đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH, CĐSP, TCSP

Công văn số 2274/BGDĐT-QLCL ngày 28/5/2019 của Bộ GDĐT về việc đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH, CĐSP, TCSP

DANH SÁCH  CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐÃ HOÀN THÀNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ, ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/3/2020)

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐÃ HOÀN THÀNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ, ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/3/2020)

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐÃ HOÀN THÀNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ, ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/3/2020)

Báo cáo tự đánh giá trường Đại học Buôn Ma Thuột

Báo cáo tự đánh giá trường Đại học Buôn Ma Thuột

Báo cáo tự đánh giá trường Đại học Buôn Ma Thuột

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2019-2020

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2019-2020

Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng năm học 2019-2020

QuyĐ bảo mật hệ thống thông tin ĐBCL bên trong ĐH BMT

QuyĐ bảo mật hệ thống thông tin ĐBCL bên trong ĐH BMT

Quyết Định về việc ban hành Quy định bảo mật hệ thống thông tin ĐBCL bên trong trường Đại học Buôn Ma Thuột

TL hướng dẫn kèm CV 1669 thay thế CV 769 (31.12.2019)

TL hướng dẫn kèm CV 1669 thay thế CV 769 (31.12.2019)

TL hướng dẫn kèm CV 1669 thay thế CV 769 (31.12.2019)