TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT
Thông báo Tuyển sinh Đại học hệ chính quy liên thông từ trình độ trung cấp,  cao đẳng nhóm ngành khoa học sức khỏe năm 2020

Thông báo Tuyển sinh Đại học hệ chính quy liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành khoa học sức khỏe năm 2020

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng của Trường Đại học Buôn Ma Thuột năm 2020, Nhà trường thông báo như sau: