TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT
Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2019 + 2020 - Chủ niệm đề tài: ThS. Huỳnh Thị Như Quỳnh; ThS. Hoàng Thị Minh Trang

Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2019 + 2020 - Chủ niệm đề tài: ThS. Huỳnh Thị Như Quỳnh; ThS. Hoàng Thị Minh Trang

Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2019 + 2020 - Chủ niệm đề tài: ThS. Huỳnh Thị Như Quỳnh; ThS. Hoàng Thị Minh Trang

Xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2021

Xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2021

Sáng ngày 08/6, Trường ĐH Buôn Ma Thuột đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2021: “Xây dựng và triển khai mẫu chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả công việc (KPI) tại Trường ĐH Buôn Ma Thuột”, do CN. Võ Thị Thùy Dung - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính (TC-HC) làm chủ nhiệm cùng các thành viên trong nhóm thực hiện.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở - ThS. Huỳnh Văn Chung

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở - ThS. Huỳnh Văn Chung

Sáng ngày 08/6, Trường ĐH Buôn Ma Thuột đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Khảo sát hàm lượng phenolic tổng và đánh giá hoạt tính chống oxy hóa từ dịch chiết của bã cà phê vối (Coffea canephora) được trồng tại tỉnh Đắk Lắk”, do ThS. Huỳnh Văn Chung, Giảng viên Bộ môn Phân tích – Kiểm nghiệm – Độc chất làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở 2018 của ThS. Hồ Thị Thuận

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở 2018 của ThS. Hồ Thị Thuận

Vào chiều ngày 26/04/2019, trường Đại học Buôn Ma Thuột đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Tỷ lệ suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ dưới 5 tuổi tại xã Du K’Măl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, năm 2018”, do ThS. Hồ Thị Thuận, giảng viên Bộ môn  Y tế công cộng, làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở được thành lập theo Quyết định số 59/QĐ-ĐHBMT ngày 22/04/2019 của trường Đại học Buôn Ma Thuột.