TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT
Quyết định ban hành quy trình phòng Kế toán - Tài chính

Quyết định ban hành quy trình phòng Kế toán - Tài chính

Quyết định ban hành quy trình phòng Kế toán - Tài chính

THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP HỌC PHẦN TỔ CHỨC RIÊNG ĐỢT THÁNG  NĂM HỌC 2020 - 2021 CHO CÁC LỚP KHÓA 14, 15 VÀ 16 NGÀNH DƯỢC

THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP HỌC PHẦN TỔ CHỨC RIÊNG ĐỢT THÁNG NĂM HỌC 2020 - 2021 CHO CÁC LỚP KHÓA 14, 15 VÀ 16 NGÀNH DƯỢC

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các khóa 14, 15 và 16 ngành Dược được học trả nợ các học phần trong toàn khóa để kịp tiến độ tốt nghiệp. Nhà Trường thông báo tổ chức lớp riêng các học phần năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:

Thông báo tổ chức Hội thảo Khoa học phục vụ nghiên cứu đề tài cấp cấp tỉnh năm 2020

Thông báo tổ chức Hội thảo Khoa học phục vụ nghiên cứu đề tài cấp cấp tỉnh năm 2020

Hội thảo Khoa học phục vụ nghiên cứu đề tài cấp cấp tỉnh năm 2020 - Chủ nhiệm đề tài: Lê Trung Khoảng

Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2019 - chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Hà Trinh

Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2019 - chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Hà Trinh

tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2019 - chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Hà Trinh

Thông báo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thông báo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp và nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn, góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Nhà trường yêu cầu CBGVNV và sinh viên thực hiện các nội dung sau.

THÔNG BÁO MỞ LỚP TIẾNG HÀN KHÓA 2 CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO MỞ LỚP TIẾNG HÀN KHÓA 2 CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ vào bản thỏa thuận và hợp tác giữa Trường Đại Học Buôn Ma Thuột và công ty TNHH Trung tâm đào tạo Tiếng Hàn Quốc JVEC. Được sự thống nhất của HĐQT, Ban giám hiệu Trường đại học Buôn Ma Thuột. Hội sinh viên Trường Đại học Buôn Ma Thuột tổ chức mở các lớp học Tiếng Hàn Quốc miễn phí cho sinh viên năm học 2020 - 2021.