TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT
[HSV] Thông tin tuyển dụng

[HSV] Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng nhân viên hỗ trợ ngân hàng BIDV CN Buôn Ma Thuột

Nộp luận án, luận văn, báo cáo kết quả NCKH, bài báo khoa học

Nộp luận án, luận văn, báo cáo kết quả NCKH, bài báo khoa học

Trung tâm TTTT-Thư viện thông báo đến CBGVNV Nhà trường nộp luận án, luận văn, báo cáo kết quả NCKH, bài báo khoa học(đã nghiệm thu).

Thông báo về việc hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử lý trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học

Thông báo về việc hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử lý trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học

Thông báo về việc hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử lý trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học

Thông báo Về việc cán bộ, giảng viên, nhân viên nghỉ làm việc để phòng, chống dịch bệnh  viêm đường hô hấp cấp do chủng của virus Covid-19 gây ra

Thông báo Về việc cán bộ, giảng viên, nhân viên nghỉ làm việc để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng của virus Covid-19 gây ra

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng virus Covid-19 gây ra, nhằm chung tay cùng cộng đồng ngăn chặn dịch bệnh lây lan và đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo như sau: