TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT
Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2018 + 2019

Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2018 + 2019

Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2018 + 2019

THÔNG BÁO Về việc cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên nghỉ làm việc, nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng của virus Covid-19 gây ra.

THÔNG BÁO Về việc cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên nghỉ làm việc, nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng của virus Covid-19 gây ra.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng virus Covid-19 gây ra, nhằm chung tay cùng cộng đồng ngăn chặn dịch bệnh lây lan và đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo như sau:

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Đại học Buôn Ma Thuột: Thông báo về việc ứng phó dịch Covid-19

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Đại học Buôn Ma Thuột: Thông báo về việc ứng phó dịch Covid-19

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Đại học Buôn Ma Thuột: Thông báo về việc ứng phó dịch Covid-19