TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT
[THƯ NGỎ] Kêu gọi tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

[THƯ NGỎ] Kêu gọi tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và khó lường trong những ngày vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng và gây tổn thất lớn đến sức khỏe, đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước. Ngay lúc này đây, hơn bao giờ hết là lúc Tổ quốc đang cần lực lượng lớn các tình nguyện viên hưởng ứng tham gia công tác tình nguyện phong, chống dịch COVID-19.