TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT
Lịch phối hợp tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ IELTS 06 tháng cuối năm 2024 của IDP Việt Nam tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Lịch phối hợp tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ IELTS 06 tháng cuối năm 2024 của IDP Việt Nam tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch phối hợp tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ IELTS 06 tháng cuối năm 2024 của IDP Việt Nam tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột như sau

Thông báo Lịch nghỉ Tết 2024

Thông báo Lịch nghỉ Tết 2024

Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo lịch nghỉ Tết 2024

 CẢNH BÁO HỌC VỤ (LẦN 1) SINH VIÊN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐH HỆ CQ & LTCQ HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022 - 2023

CẢNH BÁO HỌC VỤ (LẦN 1) SINH VIÊN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐH HỆ CQ & LTCQ HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022 - 2023

Quyết định số 432/QĐ-YDBMT ngày 15/11/2023 V/v cảnh báo học vụ (lần 1) sinh viên các ngành đào tạo Đại học hệ chính quy và liên thông chính quy Học kỳ II, năm học 2022 - 2023. (Nội dung chi tiết xem file đính kèm) Trân trọng./.

[THÔNG BÁO] Quy định phòng dịch covid-19 cho kế hoạch Sinh viên học tập trực tiếp tại trường

[THÔNG BÁO] Quy định phòng dịch covid-19 cho kế hoạch Sinh viên học tập trực tiếp tại trường

Nhằm đảm bảo cho việc học tập trực tiếp trở lại không làm tăng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, ngoài việc thực hiện các quy định của địa phương, Nhà trường thông báo Quy định phòng dịch Covid-19 cho kế hoạch sinh viên học tập trực tiếp tại Trường.

THÔNG BÁO 178

THÔNG BÁO 178

THÔNG BÁO SỐ 177

THÔNG BÁO SỐ 177