TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TÂN BÁC SĨ TỐT NGHIỆP NGÀNH Y ĐA KHOA, ĐỂ ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GIẢI PHẪU - KHOA Y

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TÂN BÁC SĨ TỐT NGHIỆP NGÀNH Y ĐA KHOA, ĐỂ ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GIẢI PHẪU - KHOA Y

Về việc tuyển dụng Tân Bác sỹ tốt nghiệp ngành Y đa khoa để đào tạo giảng viên Bộ môn Giải phẫu - Khoa Y, Trường Đại học Buôn Ma Thuột

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GIẢI PHẪU VÀ GIÁO VỤ BỘ MÔN KHOA Y 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GIẢI PHẪU VÀ GIÁO VỤ BỘ MÔN KHOA Y 2022

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2021-2022 với các thông tin sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2022

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2021-2022 với các thông tin sau

Tuyển cộng tác viên truyền thông

Tuyển cộng tác viên truyền thông

Team truyền thông Trường ĐH Buôn Ma Thuột thông báo tuyển cộng tác viên

Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng Phó Trưởng phòng và nhân viên phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh Viên 2021

Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng Phó Trưởng phòng và nhân viên phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh Viên 2021

Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng Phó Trưởng phòng và nhân viên phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh Viên 2021

Thông báo Tuyển dụng Giảng viên năm 2020

Thông báo Tuyển dụng Giảng viên năm 2020

Triển khai hoạt động đào tạo, tuyển dụng năm học 2020-2021, Trường Đại học Buôn Ma Thuột tổ chức tuyển dụng với các thông tin sau:

Trường Đại học Buôn Ma Thuột tuyển dụng Giảng viên bộ môn Hóa lý - Bào chế - Công nghiệp dược

Trường Đại học Buôn Ma Thuột tuyển dụng Giảng viên bộ môn Hóa lý - Bào chế - Công nghiệp dược

Trường Đại học Buôn Ma Thuột tuyển dụng Giảng viên bộ môn Hóa lý - Bào chế - Công nghiệp dược năm học 2019 -2020

Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng năm học 2019 - 2020

Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng năm học 2019 - 2020

Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng năm học 2019 - 2020

Bài viết nổi bật
 CHƯƠNG TRÌNH MỘT NGÀY LÀM SINH VIÊN BMTU NĂM 2022
CHƯƠNG TRÌNH MỘT NGÀY LÀM SINH VIÊN BMTU NĂM 2022

Ngày 07/05 vừa qua, Trường Đại học Buôn Ma Thuột phối hợp với Bệnh viện đã tổ chức chương trình tham quan, trải nghiệm thực tế và tư vấn hướng nghiệp nhóm ngành khoa học sức khỏe "MỘT NGÀY LÀM SINH VIÊN BMTU" cho học sinh các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk.

Bài viết mới
 CHƯƠNG TRÌNH MỘT NGÀY LÀM SINH VIÊN BMTU NĂM 2022
CHƯƠNG TRÌNH MỘT NGÀY LÀM SINH VIÊN BMTU NĂM 2022

Ngày 07/05 vừa qua, Trường Đại học Buôn Ma Thuột phối hợp với Bệnh viện đã tổ chức chương trình tham quan, trải nghiệm thực tế và tư vấn hướng nghiệp nhóm ngành khoa học sức khỏe "MỘT NGÀY LÀM SINH VIÊN BMTU" cho học sinh các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk.