TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT
[ Tuyển Dụng ] Giảng viên làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa

[ Tuyển Dụng ] Giảng viên làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa

Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2022-2023 với các thông tin sau:

[ Tuyển Dụng ] Nhân sự năm học 2022 - 2023 tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

[ Tuyển Dụng ] Nhân sự năm học 2022 - 2023 tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2022-2023 với các thông tin sau:

[ Tuyển Dụng ] Thông báo tuyển dụng vị trí Lập trình viên

[ Tuyển Dụng ] Thông báo tuyển dụng vị trí Lập trình viên

Nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo hệ thống vận hành tốt, và bổ sung nguồn nhân sự phục vụ nghiên cứu phát triển những dự án công nghệ trong tương lai, Trường Đại Học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng vị trí Lập trình viên làm việc tại Trường và Bệnh viên Trường Đại Học Y Dược Buôn Ma Thuột.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TÂN BÁC SĨ TỐT NGHIỆP NGÀNH Y ĐA KHOA, ĐỂ ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GIẢI PHẪU - KHOA Y

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TÂN BÁC SĨ TỐT NGHIỆP NGÀNH Y ĐA KHOA, ĐỂ ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GIẢI PHẪU - KHOA Y

Về việc tuyển dụng Tân Bác sỹ tốt nghiệp ngành Y đa khoa để đào tạo giảng viên Bộ môn Giải phẫu - Khoa Y, Trường Đại học Buôn Ma Thuột

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GIẢI PHẪU VÀ GIÁO VỤ BỘ MÔN KHOA Y 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GIẢI PHẪU VÀ GIÁO VỤ BỘ MÔN KHOA Y 2022

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2021-2022 với các thông tin sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2022

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2021-2022 với các thông tin sau

Tuyển cộng tác viên truyền thông

Tuyển cộng tác viên truyền thông

Team truyền thông Trường ĐH Buôn Ma Thuột thông báo tuyển cộng tác viên

Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng Phó Trưởng phòng và nhân viên phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh Viên 2021

Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng Phó Trưởng phòng và nhân viên phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh Viên 2021

Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng Phó Trưởng phòng và nhân viên phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh Viên 2021