TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT
[Đợt 2] Tuyển dụng và cử đi đào tạo bồi dưỡng cho vị trí Giảng viên Y và Dược, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

[Đợt 2] Tuyển dụng và cử đi đào tạo bồi dưỡng cho vị trí Giảng viên Y và Dược, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Căn cứ nhu cầu phát triển nhân lực của Trường - Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột giai đoạn 2023 - 2025 tầm nhìn 2030, Nhà trường thông báo tuyển dụng để đào tạo, bồi dưỡng giảng viên với các thông tin sau:

[TUYỂN DỤNG] Giảng viên Y tế công cộng

[TUYỂN DỤNG] Giảng viên Y tế công cộng

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2023 - 2024 với các thông tin sau:

[TUYỂN DỤNG] Kiến trúc sư

[TUYỂN DỤNG] Kiến trúc sư

Triển khai kế hoạch phát triển Nhà trường, phục vụ mục tiêu năm học: Triển khai phát triển cơ sở vật chất nhà trường, thực hiện xây dựng các công trình xây dựng cơ bản của Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột,… Nhà trường thông báo tuyển dụng với các thông tin sau:

Tuyển dụng và cử đi đào tạo bồi dưỡng cho vị trí giảng viên Y và Dược, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Tuyển dụng và cử đi đào tạo bồi dưỡng cho vị trí giảng viên Y và Dược, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Căn cứ nhu cầu phát triển nhân lực của Trường - Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030, Nhà trường thông báo tuyển dụng để đào tạo, bồi dưỡng giảng viên với các thông tin sau:

[TUYỂN DỤNG] Lập trình viên và Nhân viên triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý đào tạo

[TUYỂN DỤNG] Lập trình viên và Nhân viên triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý đào tạo

Triển khai kế hoạch phát triển Nhà trường, phục vụ mục tiêu năm học: thực hiện số hóa các công tác chuyên môn và xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ các công tác quản trị về đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học,… Nhà trường thông báo tuyển dụng với các thông tin sau:

[TUYỂN DỤNG] Kỹ thuật viên Sinh học

[TUYỂN DỤNG] Kỹ thuật viên Sinh học

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2023-2024 với các thông tin sau:

[TUYỂN DỤNG] Giảng viên Bộ môn Quản lý Dược - Khoa Dược

[TUYỂN DỤNG] Giảng viên Bộ môn Quản lý Dược - Khoa Dược

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2023 - 2024 với các thông tin sau:

[TUYỂN DỤNG] Chuyên viên Hợp tác phát triển

[TUYỂN DỤNG] Chuyên viên Hợp tác phát triển

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2023 - 2024 với các thông tin sau:

[TUYỂN DỤNG] Giảng viên Khoa Y

[TUYỂN DỤNG] Giảng viên Khoa Y

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2023 - 2024 với các thông tin sau:

[TUYỂN DỤNG] Giảng viên Bộ môn Nội - Khoa Y

[TUYỂN DỤNG] Giảng viên Bộ môn Nội - Khoa Y

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2023 - 2024 với các thông tin sau:

Bài viết mới