TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT
Thông báo Tuyển dụng Giảng viên năm 2020

Thông báo Tuyển dụng Giảng viên năm 2020

Triển khai hoạt động đào tạo, tuyển dụng năm học 2020-2021, Trường Đại học Buôn Ma Thuột tổ chức tuyển dụng với các thông tin sau:

Trường Đại học Buôn Ma Thuột tuyển dụng Nữ Hộ Sinh

Trường Đại học Buôn Ma Thuột tuyển dụng Nữ Hộ Sinh

Triển khai kế hoạch phát triển giai đoạn 2020 - 2025. Trường Đại học Buôn Ma Thuột tuyển dụng 04 Nữ Hộ Sinh.

Trường Đại học Buôn Ma Thuột tuyển dụng Giảng viên bộ môn Hóa lý - Bào chế - Công nghiệp dược

Trường Đại học Buôn Ma Thuột tuyển dụng Giảng viên bộ môn Hóa lý - Bào chế - Công nghiệp dược

Trường Đại học Buôn Ma Thuột tuyển dụng Giảng viên bộ môn Hóa lý - Bào chế - Công nghiệp dược năm học 2019 -2020

Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng năm học 2019 - 2020

Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng năm học 2019 - 2020

Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng năm học 2019 - 2020