TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT
[ TUYỂN DỤNG ] PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN SINH VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

[ TUYỂN DỤNG ] PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN SINH VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2022-2023 với các thông tin sau:

[ TUYỂN DỤNG ] GIẢNG VIÊN BỘ MÔN NHI - KHOA Y

[ TUYỂN DỤNG ] GIẢNG VIÊN BỘ MÔN NHI - KHOA Y

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2022-2023 với các thông tin sau:

[ TUYỂN DỤNG ] KỸ THUẬT VIÊN BỘ MÔN GIẢI PHẪU

[ TUYỂN DỤNG ] KỸ THUẬT VIÊN BỘ MÔN GIẢI PHẪU

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2022-2023 với các thông tin sau:

[ TUYỂN DỤNG ] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN SẢN XUẤT

[ TUYỂN DỤNG ] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN SẢN XUẤT

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2022-2023 với các thông tin sau:

[ TUYỂN DỤNG ] NHÂN VIÊN KINH DOANH

[ TUYỂN DỤNG ] NHÂN VIÊN KINH DOANH

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2022-2023 với các thông tin sau:

[ TUYỂN DỤNG ] GIẢNG VIÊN BỘ MÔN NGOẠI - KHOA Y

[ TUYỂN DỤNG ] GIẢNG VIÊN BỘ MÔN NGOẠI - KHOA Y

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2022-2023 với các thông tin sau:

[ TUYỂN DỤNG ] NHÂN VIÊN TESTER VÀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

[ TUYỂN DỤNG ] NHÂN VIÊN TESTER VÀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2022-2023 với các thông tin sau:

[ TUYỂN DỤNG ] NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG

[ TUYỂN DỤNG ] NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2022-2023 với các thông tin sau

[ TUYỂN DỤNG ] NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ( PHẦN CỨNG, MẠNG )

[ TUYỂN DỤNG ] NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ( PHẦN CỨNG, MẠNG )

Triển khai kế hoạch phát triển Nhà trường, phục vụ mục tiêu năm học: Nâng cấp cơ sở vật chất; Bảo trì, bảo quản thiết bị trường học; Quản lý hệ thống công nghệ thông tin; Tăng cường hình ảnh truyền thông, thiết kế đồ họa, quảng bá thương hiệu Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự với các thông tin sau:

[ TUYỂN DỤNG ] GIẢNG VIÊN LÂM SÀNG - KHOA Y LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHÁNH HÒA

[ TUYỂN DỤNG ] GIẢNG VIÊN LÂM SÀNG - KHOA Y LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHÁNH HÒA

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự vị trí Giảng viên lâm sàng - Khoa Y làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa Năm học 2022-2023 với các thông tin sau: