TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT
[ TUYỂN DỤNG ] NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ( PHẦN CỨNG, MẠNG )

[ TUYỂN DỤNG ] NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ( PHẦN CỨNG, MẠNG )

Triển khai kế hoạch phát triển Nhà trường, phục vụ mục tiêu năm học: Nâng cấp cơ sở vật chất; Bảo trì, bảo quản thiết bị trường học; Quản lý hệ thống công nghệ thông tin; Tăng cường hình ảnh truyền thông, thiết kế đồ họa, quảng bá thương hiệu Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự với các thông tin sau:

[ TUYỂN DỤNG ] GIẢNG VIÊN LÂM SÀNG - KHOA Y LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHÁNH HÒA

[ TUYỂN DỤNG ] GIẢNG VIÊN LÂM SÀNG - KHOA Y LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHÁNH HÒA

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự vị trí Giảng viên lâm sàng - Khoa Y làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa Năm học 2022-2023 với các thông tin sau:

[ TUYỂN DỤNG ] KỸ THUẬT VIÊN - KHOA Y, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

[ TUYỂN DỤNG ] KỸ THUẬT VIÊN - KHOA Y, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự vị trí Kỹ thuật viên - Khoa Y Năm học 2022-2023 với các thông tin sau:

[ TUYỂN DỤNG ] NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

[ TUYỂN DỤNG ] NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Triển khai kế hoạch phát triển Nhà trường, phục vụ mục tiêu năm học: Nâng cấp cơ sở vật chất; Bảo trì, bảo quản thiết bị trường học; Quản lý hệ thống công nghệ thông tin; Tăng cường hình ảnh truyền thông, thiết kế đồ họa, quảng bá thương hiệu Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự với các thông tin sau:

[ TUYỂN DỤNG ] GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC

[ TUYỂN DỤNG ] GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường năm học 2022 - 2023, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự với các thông tin sau:

[ TUYỂN DỤNG ] GIÁO VỤ BỘ MÔN - BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN,  TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

[ TUYỂN DỤNG ] GIÁO VỤ BỘ MÔN - BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2022-2023 với các thông tin sau:

[ TUYỂN DỤNG ] NGHIÊN CỨU VIÊN - TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y SINH

[ TUYỂN DỤNG ] NGHIÊN CỨU VIÊN - TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y SINH

Triển khai kế hoạch phát triển Trung tâm nghiên cứu Y sinh của Nhà trường năm học 2022 - 2023, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự với các thông tin sau:

[ TUYỂN DỤNG ] TÂN BÁC SĨ TỐT NGHIỆP NGÀNH Y ĐA KHOA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT  ĐỂ ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2022 - 2023

[ TUYỂN DỤNG ] TÂN BÁC SĨ TỐT NGHIỆP NGÀNH Y ĐA KHOA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT ĐỂ ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2022 - 2023

Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2022 - 2023 là Tân Bác sỹ tốt nghiệp ngành Y đa khoa của Trường để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy tại Khoa Y với các thông tin sau:

[ Tuyển Dụng ] Giảng viên làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa

[ Tuyển Dụng ] Giảng viên làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa

Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2022-2023 với các thông tin sau:

[ Tuyển Dụng ] Nhân sự năm học 2022 - 2023 tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

[ Tuyển Dụng ] Nhân sự năm học 2022 - 2023 tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2022-2023 với các thông tin sau: