TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT
THÔNG BÁO : Tuyển sinh đào tạo Dược sĩ Chuyên khoa cấp I năm 2020

THÔNG BÁO : Tuyển sinh đào tạo Dược sĩ Chuyên khoa cấp I năm 2020

Trường Đại học Buôn Ma Thuột phối hợp với Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo Dược sĩ chuyên khoa cấp I, Dược sĩ chuyên khoa cấp II

THÔNG BÁO: Tuyển sinh Đại học liên thông hệ chính quy năm 2020 (Đối với thí sinh đã tốt nghiệp đại học cùng nhóm ngành)

THÔNG BÁO: Tuyển sinh Đại học liên thông hệ chính quy năm 2020 (Đối với thí sinh đã tốt nghiệp đại học cùng nhóm ngành)

Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển sinh Đại học liên thông chính quy năm 2020 (Đối với thí sinh đã tốt nghiệp đại học cùng nhóm ngành)

 Thông báo chiêu sinh Chương trình đào tạo liên tục năm 2020 (Cập nhật kiến thức chuyên môn trong hành nghề Dược)

Thông báo chiêu sinh Chương trình đào tạo liên tục năm 2020 (Cập nhật kiến thức chuyên môn trong hành nghề Dược)

Thông báo chiêu sinh Chương trình đào tạo liên tục năm 2020 (Cập nhật kiến thức chuyên môn trong hành nghề Dược)