TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp quản lý các Khoa, Phòng

08/07/2020 0 0

Sáng ngày 06/7 vừa qua đại diện Ban Giám hiệu Trường ĐH Buôn Ma Thuột đã công bố Quyết định số 127/QĐ-ĐHBMT về việc bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, các cán bộ được bổ nhiệm bao gồm:   

1. TS. Lê Văn Cơ - giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Khoa học CN & HTQT;

2. BS.CKII Nguyễn Chí Huân - Trưởng Bộ môn Nội giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Y;

3. Bổ nhiệm BS.CKII Trần Mậu Phong - GV Khoa Y giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Y;

4. ThS Nguyễn Đăng Vương - GV Khoa Y giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Điều dưỡng trực thuộc Khoa Y;

 5. BS.CKI Hồ Thị Phương Dân - GV Khoa Y giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn LCK hệ Ngoại trực thuộc Khoa Y.

  

Đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm

Việc bổ nhiệm các cán bộ cấp quản lý có ý nghĩa quan trọng trong việc kiện toàn bộ máy nhân sự, nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả công việc tại các đơn vị trong Nhà trường. Hy vọng ở cương vị mới các đồng chí được bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành và quản lý để xây dựng Trường ĐH Buôn Ma Thuột phát triển ngày càng vững mạnh.

Minh Huệ

Ảnh: Bùi Hiển