TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Công đoàn Trường Đại học Buôn Ma Thuột 5 năm hình thành và phát triển

15/09/2020 0 0

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT

5 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 

Công đoàn trường Đại học Buôn Ma Thuột được thành lập ngày 28/12/2015 theo quyết định Số 64/2015/QĐ-CĐN của Ban thường vụ Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Đăk Lăk. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Công đoàn cấp trên và sự hỗ trợ của chính quyền, đến nay, Công đoàn trường đã lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng với 128 Công đoàn viên.

 

Hiện tại, BCH Công đoàn Trường bao gồm:

  1. Ông Cù Lê Nguyên

Chủ tịch

  1. Bà Nguyễn Thị Huệ

Phó Chủ tịch

  1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hà

Ủy viên Ban chấp hành

  1. Bà Nguyễn Thị Ái Triêm

Ủy viên Ban chấp hành

  1. Ông Nguyễn Ngọc Phương

Ủy viên Ban chấp hành

Từ khi Nhà trường mới thành lập, Công đoàn Trường cũng có những khó khăn chung với trường từ cơ sở vật chất, nhân sự, đến các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, nhân viên (CB-GV-NV). Với sự quan tâm của Ban Giám hiệu, Hội đồng quản trị và Công đoàn cấp trên cùng với sự nỗ lực của Ban chấp hành Công đoàn, sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể CB-GV-NV, Công đoàn Trường đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ: Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường…

Sự phát triển vững mạnh của Công đoàn Trường là một trong những thành tố quan trọng để Trường Đại học Buôn Ma Thuột hoạt động hiệu quả trong quá trình hội nhập giáo dục quốc tế. Vượt qua những khó khăn buổi ban đầu, đến nay Công đoàn trường đã từng bước lớn mạnh với một số kết quả hoạt động nhất định, đóng góp đáng kể cho phong trào thi đua chung của nhà trường và được Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk khen tặng là đơn vị Công đoàn đạt thành tích xuất sắc trong những năm vừa qua.