TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

Đăng ký hoãn thi KTHP học kỳ 1 năm học 2021-2022

22/11/2021 0 0

ĐĂNG KÝ HOÃN THI

KÌ THI KẾT THÚC HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức thi trực tuyến học kỳ I năm học 2021-2022, Phòng Khảo thí & ĐBCL thông báo đến sinh viên:

  1. Sinh viên tự chủ động kiểm tra danh sách đủ điều kiện dự thi ban hành kèm lịch thi KTHP học kì I năm học 2021-2022 của Nhà trường
  2.  Sinh viên đăng ký hoãn 01 lần với tất cả các môn sẽ dự thi, đăng nhập vào Link để xác nhận với cán bộ phòng Khảo thí danh sách hoãn thi trước ngày 25/11/2021. Các sinh viên hoãn thi sẽ chỉ thi lấy điểm lần 01 tại kỳ thi phụ (thi lại), nhà trường không tổ chức thi lại lần 2. Xem lại đăng ký hoãn thi tại đây 
  3. Các thắc mắc liên hệ qua link đăng ký trên hoặc số điện thoại Phòng Khảo thí & ĐBCL: 02628.568.555 gặp thầy Dũng/cô Thành (trong giờ hành chính)

 

Lưu ý:

Theo mục 6,7 điều 22, chương III của Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ - ban hành theo quyết định số 316/QĐ-ĐHBMT ngày 04/10/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Buôn Ma Thuột.

Mục 6: Sinh viên vắng mặt trong kỳ thi KTHP, nếu không có lí do chính đáng coi như đã dự thi 01 lần và phải nhận điểm 0 ở kỳ thi chính. Những sinh viên này và những sinh viên thi không đạt ở kỳ thi chính chỉ được phép dự thi 01 lần ở kỳ thi phụ ngay sau đó (nếu có) và điểm học phần sau khi thi lại chỉ được giới hạn ở mức điểm C+.

Điều 7: Sinh viên vắng mặt có lý do chính đáng ở kỳ thi chính, nếu được Trưởng khoa cho phép, sinh viên chỉ được dự thi 01 lần ở kỳ thi phụ ngay sau đó (nếu có), điểm thi kết thúc học phần được coi là điểm thi lần đầu; sinh viên thi không đạt trong kỳ thi phụ phải đăng ký học lại học phần đó ở học kỳ sau. Truờng hợp không có kỳ thi phụ những sinh viên này sẽ phải dự thi tại các kỳ thi kết thúc học phần ở các học kỳ sau hoặc học kỳ phụ.

Bài viết mới
Đại học Buôn Ma Thuột đạt thành tích tại Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế  lần thứ XX
Đại học Buôn Ma Thuột đạt thành tích tại Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX

Từ ngày 25 – 27/11, cán bộ giảng viên, sinh viên Trường Đại học Buôn Ma Thuột đã tham dự và báo cáo tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX do Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì được tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội theo hình thức trực tuyến.