TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 12 NĂM 2023

21/12/2023 0 0

Thân gửi các bạn sinh viên,

Phòng Quản lý Đào thông báo danh sách sinh viên DỰ KIẾN đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2023.

Đề nghị tất cả sinh viên kiểm tra, đối chiếu thông tin và bảng điểm của cá nhân. 

Nếu có thông tin chưa chính xác, sinh viên phản hồi tại Phòng Quản lý Đào tạo đến hết ngày 22/12/2023. 

Danh sách xem tại đây

Trân trọng!