TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Danh sách sinh viên dự thi

06/07/2019 0 0

Danh sách sinh viên dự thi học kỳ 2 đợt 2 ngành y khoa
Các lớp: - 15YCQ01A, 15YCQ01C,

               - 16YCQ02A,  16YCQ02B,

               - 17YA1,  17YA2,

               - 18YA1, 18YA2