TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Danh sách sinh viên dự thi học kỳ 2 đợt 2

19/06/2019 0 0

Danh sách sinh viên dự thi học kỳ 2 đợt 2 năm 2018-2019

Các lớp  - 15DCQ02B, 15DCQ02C, 15DCQ02D, 15DCQ02E,

              - 17DA1, 17DA2,

              - 18DA1, 18DA2, 18DA3, 18DA4

              - 16DCQ03A, 16DCQ03B, 16DCQ03C, 16DCQ03D